INFORMATIE
Reserveren
Na acceptatie van offerte uwerzijds worden opties omgezet in reserveringen of in een contract waarbij mogelijk een aanbetaling wordt verlangd. Omdat het ook om reserveringen bij derden kan betreffen, bepaalt Bureau Buitenkans per reservering in hoeverre die al dan niet kosteloos geannuleerd kunnen worden en binnen welke termijn.
Bij annuleringen worden altijd administratie- en organisatiekosten in rekening gebracht.

Beeldrechten
Bureau Buitenkans heeft er naar gestreefd zorgvuldig om te gaan met beeldrechten. Zij die menen desondanks nog rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot Bureau Buitenkans richten.

Informatie
Voor informatie over mogelijkheden, voorwaarden en kosten kunt u tijdens kantooruren contact opnemen.

Bureau Buitenkans
Marian van Steen
Moeflonstraat 41
6531 JS Nijmegen
Tel. 024 3236489/ 06 44150148
E-mail: info@bureaubuitenkans.nl