KUNSTKOPPEN op een vmbo school


Dit project is samen met beeldend kunstenaar Myrna Rasker ontwikkeld en uitgevoerd in het schooljaar 2009-2010 op Helicon VMBO Groen in Nijmegen. In opdracht van de organisatie Colourful City.


Een mix van vogelverschrikkers en mascottes - beide schrikken af en brengen hopelijk ook geluk - fungeerden als kunstzinnige inspiratiebron bij het maken van kunstkoppen.


Alle 400 leerlingen van een VMBO Groenschool maakten van gieters en vnl. van afvalmateriaal zogenaamde 'oorlogverschrikkers'. De motivatie voor de leerlingen van 12 tot 16 jaar om hier aan te werken, komt voort uit het moreel willen ondersteunen van kindsoldaten in landen waar WAR CHILD actief is voor jonge slachtoffers van oorlogen.


Op de feestavond van 10 december was Kon Kelei aanwezig, een voormalig kindsoldaat en ambassadeur van WAR CHILD. Alle 'oorlogverschrikkers' werden tentoongesteld. Samen met heel veel kaarsen waren ze in het donker langs het bospad op het schoolterrein te zien. Ze werden symbolisch overhandigd aan Kon Kelei. Een wenskaart met een foto van de 'oorlogverschrikkers' wordt rond de jaarwisseling de wereld ingestuurd. Omdat alle beetjes helpen.Met ondersteuning van zes stagiaires van de Hoge School voor de Kunsten Arnhem, ArtEZ en twee stagiaires van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, kwam dit project mede tot stand.
Op de feestavond werd aan het publiek een bijdrage gevraagd voor WAR CHILD. Op een school als deze, waar kunstvakonderwijs in de kinderschoenen staat, waar leerlingen heel graag in de tuin werken, de dieren verzorgen of technisch bezig zijn, is het niet vanzelfsprekend om op deze manier de verbeelding te gebruiken en kunstzinnig bezig te zijn. Dankzij de verbinding met een aansprekend maatschappelijk doel, blijft de boog van leerlingen gespannen.
Foto's: Malou Slungers. Deze en andere foto's zijn te bestellen via onderstaand emailadres o.v.v. foto's 'oorlogverschrikkers'.

Zie voor informatie over Myrna Rasker
www.rasecht.info

Zie voor informatie over WAR CHILD
www.warchild.nl

Nieuwsgierig geworden?
U kunt bellen of e-mailen wanneer u interesse hebt in bovenstaand project dat voor elk andere maatschappelijk doel ingezet kan worden. Maar het kan ook zonder meer als kunstproject op het VMBO ingezet worden, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Informatie
Voor informatie over mogelijkheden, voorwaarden en kosten kunt u tijdens kantooruren contact opnemen.

Bureau Buitenkans
Marian van Steen
E-mail: info@bureaubuitenkans.nl