GEZOCHT: JONGE ARCHITECTEN;
Digitale lessenserie over architectuur en bouwhistorie
Erfgoededucatie en kunstzinnige oriëntatie.
Gezocht: Jonge architecten, een digitaal project over bouwgeschiedenis en hedendaagse architectuur met veel foto's, filmpjes, verhalen, verwijzingen naar websites en historische informatie over Nijmegen. Met nadruk op het industrieel erfgoed.

Een lessenserie voor leerlingen bovenbouw primair onderwijs en leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs, die door de leraar zelf begeleid wordt.
In opdracht van het Architectuur Centrum Nijmegen (ACN), financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Nijmegen. M.m.v. het Regionaal Archief Nijmegen.
Sinds april 2012 is het het pakket beschikbaar.
Elke leerling krijgt een USB-stick (te leen), en een werkschrift. Voor leraren is er een schriftelijke handleiding.


De zichtbare geschiedenis van bebouwing en architectuur en de huidige ontwikkeling van vier Nijmeegse wijken rondom het centrum van Nijmegen is onderwerp van leren.
Leerlingen worden uitgedaagd om in een snel veranderende oude wijk een verbouwplan te ontwikkelen voor één of twee bestaande panden van begin 1900. De geschiedenis van de wijken die ontstonden na het slechten van de stadswallen in 1875 tot aan ± 1930, huidige ontwikkelingen in wonen, werken en architectuur dienen bij een verbouwplan betrokken te worden.

Inhoud in het kort

Verhalen
De fictieve Luka, 13 jaar, en haar buurman Jan, die net geen 90 jaar is geworden, hebben samen plezier beleefd aan “architect spelen”. Middels hun verhalen en foto's worden leerlingen door de geschiedenis en het heden geleid van (één van) de vier Nijmeegse stadsdelen Bottendaal, De Biezen in Oud-West, het Willemskwartier en Nijmegen-Oost.


Architectuur
Talloze Nijmeegse gebouwen, m.n. horend tot het industrieel erfgoed, met alle verschillende functies in heden en verleden, vormen niet de enige architectonische inspiratiebron voor de leerlingen.
Verwijzingen naar voorbeelden uit de hele wereld komen via het internet aan bod.
Het ontwerpen verloopt middels een aantal opdrachten: leerlingen doen naast historische en bouwkennis op, bezoeken een wijk en maken verschillende bouwtekeningen: van plattegrond tot artistieke impressie.


Foto: Ono architecten.

Jaarlijkse prijs
Architecten beoordelen jaarlijks de ingestuurde plannen en kiezen het boeiendste ontwerp (tekening of maquette) tot winnaar.

Zie voor informatie over het Architectuur Centrum Nijmegen
www.architectuurcentrumnijmegen.nl

Informatie
Voor informatie over mogelijkheden, voorwaarden en kosten kunt u tijdens kantooruren contact opnemen.

Bureau Buitenkans
Marian van Steen
E-mail: info@bureaubuitenkans.nl